Our films on Youtube

Projekt: Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.

Technologie Wiedza Kompetencje 2017

Międzynarodowa konferencja edukacyjna.

What We've Done

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Europejski System Rozwoju CERTUA

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Europejski System Rozwoju CERTUA

Partners

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z Ukrainy i Polski.

Realna współpraca zaowocowała wsparciem dla kilkudziesięciu polonijnych przedsiębiorstw na Ukrainie.

About the project

Dlaczego projekt CERTUA na Ukrainie?

W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt audytów, szkoleń, konsultacji oraz cykl misji gospodarczych w Polsce i na Ukrainie.

Facebook

  • 25-002 Kielce
    ul. Henryka Sienkiewicza 65
  • tel: +48 796 548 507
  • E-mail: kontakt@siew.org.pl
  • Skype: siew_kielce
Project European System of Development CERTUA is co-financed in the framework of Senate`s care of Polonia and Poles abroad in 2016
Проект Европейская Система Развития CERTUA совместно финансируемый в рамках опеки Сената Республики Польша над Полонией и Поляками за границей в 2016 году