Nasze filmy na YouTube

Projekt: Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.

Technologie Wiedza Kompetencje 2017

Międzynarodowa konferencja edukacyjna.

Co zrobiliśmy

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Europejski System Rozwoju CERTUA

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Europejski System Rozwoju CERTUA

Partnerzy

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z Ukrainy i Polski.

Realna współpraca zaowocowała wsparciem dla kilkudziesięciu polonijnych przedsiębiorstw na Ukrainie.

O projekcie

Dlaczego projekt CERTUA na Ukrainie?

W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt audytów, szkoleń, konsultacji oraz cykl misji gospodarczych w Polsce i na Ukrainie.

Kontakt

  • 25-002 Kielce
    ul. Henryka Sienkiewicza 65
  • tel. +48 796 548 507
  • E-mail: kontakt@siew.org.pl
  • Skype: siew_kielce
Projekt: Europejski System Rozwoju CERTUA jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.
Проект: Європейська Система Розвитку CERTUA співфінансований в рамках виконання опіки Сенату Республіки Польща над Полонією та Поляками за кордоном у 2016 р.