Nasze filmy na YouTube

Kontakt

 • 25-002 Kielce
  ul. Henryka Sienkiewicza 65
 • tel. +48 796 548 507
 • E-mail: kontakt@siew.org.pl
 • Skype: siew_kielce

Partnerzy

 

 CERTUA

Europejski System Rozwoju CERTUA

Projekt otrzymał dofinansowanie z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 150 000,00 złotych na wsparcie przedsiębiorstw i organizację szkoleń w tematyce ISO, doradztwa prawno - księgowego oraz misji gospodarczych na Targi Kielce i do Polski.

Partnerzy z Ukrainy:

 • Winnicka Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym
 • Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków
 • oraz Winnickie Stowarzyszenie Kresowiacy.

Partnerzy z Polski:

 • Targi Kielce S.A.
 • Kancelaria Prawno – Finansowa Radcy Prawnego Łukasz Kozera
 • Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie.

W 2016 roku został uruchomiony polsko - ukraiński program gospodarczy pod nazwą „Europejski System Rozwoju CERTUA“, który jest platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu zajmujących się wdrażaniem międzynarodowych standardów jakości w Polsce i na Ukrainie.

Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej w kierunku certyfikacji i standaryzacji podjęły działające w środowisku polonijnym na Ukrainie przedsiębiorstwa, izby handlowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.
Do współpracy w ramach projektu zostali włączeni m.in.:

 • Winnicka i Lwowska Izba Handlowo – Przemysłowa,
 • Targi Kielce SA,
 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie,
 • Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza (Warszawa i Kijów),
 • wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
 • polskie kancelarie prawne oraz instytucje otoczenia biznesu,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Domu Polski Wschodniej w Brukseli
 • Lwowska i Chersońska Państwowa Administracja Obwodowa
 • i in.

Patronat honorowy nad projektem:

Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek

Starosta Kielecki - Michał Godowski

Patronat medialny nad projektem:

Gazeta "Słowo Polskie" i portal slowopolskie.org

Polsko - ukraiński serwis informacyjny Wschodnik.pl

 

Reportaż o projekcie w ukraińskiej telewizji:

CERTUA

Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

Tłumaczenie na ukraiński: Eugeniusz Kostyszyn

Projekt: Europejski System Rozwoju CERTUA jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.
Проект: Європейська Система Розвитку CERTUA співфінансований в рамках виконання опіки Сенату Республіки Польща над Полонією та Поляками за кордоном у 2016 р.